Lapostető hőszigetelés

A rohamosan növekvő energiaárak miatt jelentősen megnőtt az igény az épületek tudatos hőszigetelésére. Az új épületek építőit már hőtechnikai szabvány is kötelezi a megfelelő hőszigetelésre. A hőszigetelés jelentősen csökkenti a fűtési költségeket, megszünteti az épületfizikai károsodásokat (páralecsapódás, penészesedés) és kedvezően befolyásolja a lakóklímát. 

A lapostetők hőszigetelésénél két alapvető formát ismerünk: az egyenes és a fordított rétegrendet. A lapostetők hőszigetelésének szerkezeti kialakítása lehet egyhéjú melegtető, ahol a belső teret csupán egy héj választja el a külső környezettől, vagy kéthéjú hidegtetők – amikor fűtött helyiséget határoló szerkezet és a felső héj között még található egy hideg, átszellőztetett légtér is található.

Az egyenes rétegrend: 

– Felületvédelem, leterhelő réteg, használatot biztosító réteg,
– Csapadékvíz-szigetelés,
– Gőznyomás-kiegyenlítő réteg,
– Hőszigetelés,
– Páravédelmi réteg,
– Lejtéstadó réteg,
– Teherhordó födémszerkezet.

Az egyenes rétegrendű lapostetőket az igénybevétel szerint is csoportosíthatjuk:

  • Járható,
  • Nem járható,
  • Járműforgalomnak tervezett vagy parkolótető,
  • Zöldtető.

Vízmentes lapostető – Fordított rétegrend

A hőszigetelési igény növekedése kihívást jelent a tervezőknek, építtetőknek és a gyártóknak egyaránt. Az energiatakarékos fordított tetők kialakítása során felmerülő nehézségekre is van már megfelelő megoldás. A fordított rétegrendű lapostetőknél a külső és belső hatások közül a legtöbbet a hőszigetelés veszi fel. A vízszigetelést nem éri szél, ill. mechanikai hatások, nem melegszik fel és az UV-sugárzás sem éri közvetlenül a bitumenes lemezt. A leggyakrabban terasztetőknél alkalmazzák a fordított rétegrendű kialakítást. A csatlakozó szerkezetekre és burkolatokra különös gondot kell fordítani az attikák és a szegélyezések készítésénél csakúgy, mint a tetőösszefolyók beépítésére. A fordított tető vízelvezetését úgy kell megoldani, illetve az összefolyót úgy kell elhelyezni, hogy az összefolyóknak valamennyi vízelvezetési síkról el kell tudni távolítani a csapadékvizet.

Hőszigetelés – Több hő, kevesebb költség 

A nem megfelelően kialakított szigeteléssel járó hőveszteség óriási fűtési költséggel is járhat, ami hatalmas többletkiadást is jelenthet. Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos feladat épületeink és lapostetőin felületeinek hőszigetelése ugyanis ezeken a felületeken keresztül realizálódik épületeink hőveszteségének jelentős hányada.